Joakim Crona

Doktorand vid Institutionen för kirurgiska vetenskaper, Endokrinkirurgi

Läkare vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Endokrin tumörbiologi

vid Akademiska sjukhuset i Uppsala

Rapport om Individualiserad behandling av hormonproducerande cancer.