ORGANISATION

Styrelse:
Dag Hedin, Bergsjö, ordförande
Margareta Öberg, Östhammar, sekreterare
Roland Thorstensson, Örebro, kassaförvaltare
Birgitta Myrgren, Bergsjö, suppleant                                          
Torkel Gille, Österbybruk, suppleant          
Elisabeth Emanuelsdotter Voll, Pålsboda, suppleant
Revisor: Annette Samils, Falun, auktoriserad revisor
Rev. suppleant: Frida Sandin, Falun, auktoriserad revisor
Forskningsråd:
Gunilla Enblad, UAS, professor
Britt Skogseid, UAS, professor
Håkan Ahlström, UAS, professor
Hans Hagberg, UAS, docent
Sabina Davidsson, USÖ, docent
Postadress:
Kvarnvägen 3
829 51 BERGSJÖ
Gåvotelefon:  
Telefon kontoret:

072-215 36 00
072-515 76 00

E-post: Kontakta oss
Org. nr: 802481-2359

Plusgiro 90 06 78-4    Bankgiro 900-6784   Swish 9006784 

För innehållet svarar Dag Hedin
Senaste ändringsdatum: 2024-03-08