SENASTE NYTT

UTDELADE FORSKNINGSANSLAG

Stiftelsens styrelse har beslutat att för 2023-2024 dela ut 3 560 000 kronor
i anslag till 25 olika forskningsprojekt,
varav 3 000 000 kronor till Akademiska sjukhuset i Uppsala
och 560 000 kronor till Universitetssjukhuset i Örebro.

Bland de många angelägna projekten kan nämnas:

– 200 000 kr för Translationella immunterapistudier vid avancerad cancer samt studier av operabelt melanom
– 200 000 kr för Kartläggning av lymfom med gensekvensering och bildanalys
– 200 000 kr för Målstyrd behandling vid mantelcellslymfom
– 200 000 kr för Genetisk heterogenitet i binjurebarkscancer
– 200 000 kr för Behandling och biverkningar vid Hodgkins lymfom: proteomik
– 200 000 kr för Automated evaluation of lesion-wise treatment response in whole-body cancer imaging
– 200 000 kr för Endokrin tumörgenes och metformin
– 200 000 kr för The role of dendritic cells in primary central nervous system lymphoma (PCNSL)
– 200 000 kr för Clinical and tumour biological studies of diffuse large b-cell lymphoma
– 200 000 kr för Detektion av signalvägsaktivitet som verktyg för förbättrad behandling av lungcancerpatienter

För innehållet svarar Dag Hedin
Senaste ändringsdatum: 2024-01-30