Forskarrapporter Januari 2019

Per Frisk, Barnonkologen, Akademiska sjukhuset

Rapport om Insulinresistens och kroppssammansättning efter allogen stamcellstransplantation i barndomen (Barnleukemi)

Tomas Jerlström, Urologiska kliniken, Universitetssjukhuset Örebro

Rapport om Kan förekomsten av regulatoriska T celler förutsäga recidiv av cancer i urinblåsan? (Cancer i urinblåsan)

Peter Hollander, Klinisk patologi, Akademiska sjukhuset

Rapport om Prediktiva markörer hos Adcetris-behandlade patienter med Hodgkins lymfom (Hodgkins lymfom)

Malin Enblad, Kirurgkliniken, Akademiska sjukhuset

Rapport om Peritoneal metastasering vid kolorektalcancer och appendixcancer (Tjock- och ändtarmscancer)

Gisela Helenius, Laboratoriemedicinska kliniken, Örebro

Rapport om Kvantifiering av cirkulerande extracellulära vesiklar för prognos och behandlingsrespons hos patient (Lungcancer)