FAKTA

HISTORIK

Fonden bildades 2019 av Distrikten 101-B, 101-GD samt 101-U av Lions Clubs International. Fonden är registrerad som Insamlingsstiftelse hos Länsstyrelsen i Dalarnas län i enlighet med stiftelselagen.

SYFTE

Syftet med Fonden är att stödja cancerforskningen vid Akademiska sjukhuset i Uppsala och Universitetssjukhuset i Örebro. Stödet avser all slags cancerforskning, d.v.s. såväl forskning kring vuxencancer och det som kallas barncancer.
Stödet avser främst ”patientnära” forskning, d.v.s. sådan forskning, som snabbt kan omsättas i praktisk tillämpning.

BAKGRUND

Enligt den senaste cancerstatistiken från socialstyrelsen för år 2018, inrapporterades 68 341 tumörer till cancerregistret i Sverige, det är en ökning jämfört med föregående år.
Härav utgör ca 300 barn.
Inom Uppsala/Örebro sjukvårdsregion var antalet cancerfall 12 238.
Forskningen har dock medfört att antalet patienter, som kunnat botas, avsevärt ökat liksom att patienternas livskvalitet förbättrats.

HUR FÅR FONDEN MEDEL?

Fonden finansierar sin verksamhet på följande sätt
  • genom bidrag från Lionklubbarna
  • genom bidrag från allmänheten i form av
   – bidrag till avlidnas minne (minnesbrev utfärdas)
   – bidrag vid högtidsdagar (gratulationskort utfärdas)
   – testamenten
   – övriga gåvor ex.vis. som månadsgivare

FONDENS OMKOSTNADER

Tack vare att allt arbete inom Fonden sker ideellt, belastas Fonden inte av några kostnader för löner eller arvoden, vilket gör att omkostnaderna kan hållas låga, för det senaste året var de 2,6 % av insamlade medel.

VI VILL GÄRNA KUNNA FORTSÄTTA VÅRT VIKTIGA ARBETE.

STÖD DÄRFÖR VÅR FOND GENOM ETT BIDRAG!

Plusgiro 90 06 78-4

Bankgiro 900-6784

Swish 9006784

För innehållet svarar Dag Hedin
Senaste ändringsdatum: 2024-01-30