GE EN GÅVA

Bli månadsgivare och få skattereduktion

Detta är några av förutsättningarna för att få skattereduktion:
Du måste ge minst 200 kronor till samma gåvomottagare vid ett och samma tillfälle (så kallat gåvotillfälle).
Du måste skänka minst 2 000 kr under året. Det kan vara gåvor till en eller flera godkända gåvomottagare.

Hur mycket kan du få i skattereduktion
Skattereduktionen är 25 procent av gåvobeloppet.
För inkomstår 2022 (inkomstdeklarationen 2023) kan du få skattereduktion med högst 3 000
kronor. Det motsvarar gåvor på totalt 12 000 kronor per år.
Har du givit gåvor för mindre än 2 000 kronor på ett år får Du ingen skattereduktion.

Registrera Dig som givare för att erhålla skattereduktion, fyll i formuläret Bli månadsgivare
Skriv ut formuläret, signera med Din namnteckning och skicka det till:

Lions Cancerforskningsfond Mellansverige Uppsala-Örebro
Kvarnvägen 3
829 51 Bergsjö

Vi kontaktar Dig beträffande betalningsrutiner.
Insättningar göres till Bankgiro 900-6784 med personnummer som meddelande.

Fullständig information på skatteverkets hemsida Skattereduktion för gåvor

Ge en allmän gåva / julklapp
Önskar man ge en gåva utan speciellt ändamål, så gör man det med att sätta in ett belopp på vårt
bankgironummer 900-6784 eller swish 9006784 och som meddelande skriva ”allmän gåva”.

Önskar man ge en gåva i stället för en julklapp, så gör man på samma sätt, men som meddelande skriva ”julklapp”.
Dessa gåvor kan vara berättigade till skattereduktion enligt reglerna ovan. För detta skall blanketten ”Bli månadsgivare” ovan fyllas i och skicka in till oss.

För allmänna gåvor och julklappar, kan vi skriva ut ett Gåvobrev, att en gåva har skänkts till Lions Cancerforskningsfond Mellansverige Uppsala-Örebro, av dig.

Det går bra att öronmärka gåvor för en speciell cancerform. Lämnar man uppgifterna på vår webbsida under Minnesbrev eller Gratulationskort,
skriver man önskemålet i textrutan inom parentes ( ).

Önskas någon speciell hälsning vid allmän gåva eller julklapp, går det att lämna den på e-post info@lcfm.se eller på vår gåvotelefon 072-215 36 00.