(LCFM)
STÖDER CANCERFORSKNINGEN VID AKADEMISKA SJUKHUSET I UPPSALA OCH UNIVERSITETSSJUKHUSET I ÖREBRO

 

 


Forskningsanslag till Universitetssjukhuset i Örebro


Forskningsanslag och stipendium till Akademiska

 

 Låga omkostnader - tack vare helt ideellt arbete
 Står under kontroll av
       -Auktoriserad revisor
       -Svensk insamlingskontroll
       
       -Länsstyrelsen i Dalarnas län
 Utfärdar
       -minnesbrev till minne av avlidna
       -gratulationskort vid uppvaktning

Plusgiro 90 06 78-4

Bankgiro 900-6784

Swish 9006784


Ditt bidrag kan komma dig till del! 

 

Gåvotelefon 072-215 36 00

Skänk en gåva med Swish till 9006784        

För närmare upplysningar ring 072-515 76 00

e-post: info(at)lcfm.se
För information om vår integritetspolicy klicka här.

LIONS CLUBS INTERNATIONAL IN SWEDEN MULTIPLE DISTRICT 101 HEMSIDA


För innehållet svarar Dag Hedin
Senaste ändringsdatum: 2022-11-15