Välkommen till Lions Cancerforskningsfond

(LCFM)

VÄLKOMMEN TILL LIONS CANCERFORSKNINGSFOND MELLANSVERIGE UPPSALA-ÖREBRO

Vi stödjer cancerforskningen vid Akademiska Sjukhuset i Uppsala och Universitetssjukhuset i Örebro

Om oss

Vi är en ideellt arbetande Insamlingsstiftelse med ändamålet att stödja cancerforskningen vid Akademiska sjukhuset i Uppsala
och Universitetssjukhuset i Örebro.
Stödet avser all slags cancerforskning, d.v.s. såväl forskning kring vuxencancer och det som kallas barncancer.

Med helt ideellt arbete är våra omkostnader mycket låga, över tid endast 2 %.
Vi granskas av Svensk Insamlingskontroll, en auktoriserad revisor och Länsstyrelsen i Dalarnas län som gör att du kan känna dig trygg som gåvogivare.

Varje gåva, stor som liten, gör skillnad. Tack för din gåva.

Lämna ett bidrag till cancerforskningen

Plusgiro 90 06 78-4
Bankgiro 900-6784
Swish 9006784
Gåvotelefon 072-215 36 00
För närmare upplysningar ring 072-515 76 00

Svensk Insamlingskontroll Logga
LCFM Swish

ARTIKLAR

Forskarrapporter Januari 2019

Per Frisk, Barnonkologen, Akademiska sjukhuset Rapport om Insulinresistens och kroppssammansättning efter allogen stamcellstransplantation i barndomen (Barnleukemi) Tomas Jerlström, Urologiska...

läs mer

Joakim Crona

Doktorand vid Institutionen för kirurgiska vetenskaper, Endokrinkirurgi Läkare vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Endokrin tumörbiologi vid Akademiska sjukhuset i Uppsala Rapport om...

läs mer

Anna Göthlin Eremo

Institutionen för hälsovetenskap och medicin, Örebro universitet Avhandling för medicine doktorsexamen, Biological profiles of endocrine breast cancer.

läs mer