Miljoner till cancerforskning vid Akademiska sjukhuset

Miljoner till cancerforskning vid Akademiska sjukhuset. Lions Cancerforskningsfond Mellansverige Uppsala-Örebro har anslagit 2,3 milj. kronor till forskning om cancer vid Akademiska sjukhuset i Uppsala.Den traditionella utdelningsceremonin fick ställas in i år på...

Forskningsanslag till Universitetssjukhuset i Örebro

Enligt en artikel publicerad den 22 januari 2021 har Lions cancerforskningsfond delat ut 710 000 kronor till åtta forskare vid Universitetssjukhuset Örebro. Forskarna fokuserar på olika cancerformer inklusive ärftlig livmodercancer, skivepitelcancer, prostatacancer...

Forskarrapporter Januari 2019

Per Frisk, Barnonkologen, Akademiska sjukhuset Rapport om Insulinresistens och kroppssammansättning efter allogen stamcellstransplantation i barndomen (Barnleukemi) Tomas Jerlström, Urologiska kliniken, Universitetssjukhuset Örebro Rapport om Kan förekomsten av...

Joakim Crona

Doktorand vid Institutionen för kirurgiska vetenskaper, Endokrinkirurgi Läkare vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Endokrin tumörbiologi vid Akademiska sjukhuset i Uppsala Rapport om Individualiserad behandling av hormonproducerande cancer.

Anna Göthlin Eremo

Institutionen för hälsovetenskap och medicin, Örebro universitet Avhandling för medicine doktorsexamen, Biological profiles of endocrine breast cancer.