Forskningsanslag till Universitetssjukhuset i Örebro

Enligt en artikel publicerad den 22 januari 2021 har Lions cancerforskningsfond delat ut 710 000 kronor till åtta forskare vid Universitetssjukhuset Örebro. Forskarna fokuserar på olika cancerformer inklusive ärftlig livmodercancer, skivepitelcancer, prostatacancer och bröstcancer. En av forskarna, Anna Göthlin Eremo, undersöker biologiska markörer för individualiserad behandling av bröstcancer, särskilt proteinet LAT1. Andra forskare, som Jessica Carlsson, undersöker sambandet mellan kronisk inflammation och prostatacancer.

Totalt har åtta forskningsprojekt fått bidrag från fonden för att undersöka olika aspekter av cancer, inklusive diagnostik, behandling och prognos. För mer information kan man läsa den fullständiga artikeln här: https://www.regionorebrolan.se/sv/aktuellt/710-000-kronor-till-cancerforskning-pa-universitetssjukhuset-orebro/