SENASTE NYTT

 
 

 UTDELADE FORSKNINGSANSLAG

 
Stiftelsens styrelse har beslutat att för 2022-2023 dela ut 2 200 000 kronor
i anslag till 16 olika forskningsprojekt,
varav 1 920 000 kronor till Akademiska sjukhuset i Uppsala
och 280 000 kronor till Universitetssjukhuset i Örebro.


 
 
 
 
 
 
Bland de många angelägna projekten kan nämnas:
 
- 200 000 kr för Clinical and tumour biological studies of diffuse large B-cell lymphoma
- 200 000 kr för Identification of novel biomarkers in follicular lymphoma using plasma proteomic 
- 200 000 kr för Endokrin tumörgenes och metformin
- 200 000 kr för Målstyrd behandling vid mantelcellslymfom
- 180 000 kr för Exosomes in urine as prognostic biomarkers in penile carcinoma
- 150 000 kr för Translationella immunterapistudier vid avancerad cancer samt studier av operabelt melanom
- 150 000 kr för Betydelsen av patientkaraktäristika och genetiska alterationer vid metastaserande kolorektal cancer
- 150 000 kr för Betydelsen av klonal hematopoes för immunsvaret mot cancer
- 150 000 kr för Establishing the true frequency of co-occuring IDH1 and IDH2 mutations and in myeloid malignancies
- 100 000 kr för Prospective monitoring of minor clones in TP53 detected by next generation sequencing in CLL
- 100 000 kr för Androgenreceptor-inriktade PET radiofarmaka för undersökning och uppföljning av prostatacancer
- 100 000 kr för Studien PET-RSI-Cervix
 

För innehållet svarar Dag Hedin
Senaste ändringsdatum: 2023-02-09