SENASTE NYTT

 
 

 UTDELADE FORSKNINGSANSLAG

 
Stiftelsens styrelse har beslutat att för 2020 dela ut 3 030 000 kronor
i anslag till 30 olika forskningsprojekt,
varav 2 320 000 kronor till Akademiska sjukhuset i Uppsala
och 710 000 kronor till Universitetssjukhuset i Örebro.


 
 
 
 
 
 
Bland de många angelägna projekten kan nämnas:

-200 000 kr för CAR T-cells in lymphomas - mechanisms of effect, toxicity and resistance
-170 000 kr för Covid-19 infektion hos barn med cancer
-150 000 kr för Strålbehandling och DCIS: att minska överbehandlingen och skona patienter från livslånga biverkningar
-150 000 kr för Viral Infections in Cancer Patients - Lessons Learnt from the Covid-19 Pandemic
-150 000 kr för Translationella immunterapistudier vid avancerad cancer samt studier av operabelt melanom
-150 000 kr för Kartläggning av hematologiska maligniteter hos patienter med möjlig ärftlig predisposition
-150 000 kr för SCAN ALL   
-150 000 kr för Endokrin tumörgenes
-150 000 kr för Finns det immunologiska markörer i blod eller urin som kan förutsäga prognosen för njurcancerpatient
 

För innehållet svarar Dag Hedin
Senaste ändringsdatum: 2021-01-14