Ge en gåva


Bli månadsgivare och få skattereduktion
Detta är några av förutsättningarna för att få skattereduktion:
Du måste ge minst 200 kronor till samma gåvomottagare vid ett och samma tillfälle (så kallat gåvotillfälle).
Du måste skänka minst 2 000 kr under året. Det kan vara gåvor till en eller flera godkända gåvomottagare.

Hur mycket kan du få i skattereduktion
Skattereduktionen är 25 procent av gåvobeloppet.
För inkomstår 2022 (inkomstdeklarationen 2023) kan du få skattereduktion med högst 3 000
kronor. Det motsvarar gåvor på totalt 12 000 kronor per år.
Har du givit gåvor för mindre än 2 000 kronor på ett år får Du ingen skattereduktion.

Registrera Dig som givare för att erhålla skattereduktion, fyll i formuläret Bli månadsgivare.
Skriv ut formuläret, signera med Din namnteckning och skicka det till:

Lions Cancerforskningsfond Mellansverige Uppsala-Örebro
Kvarnvägen 3
829 51 Bergsjö

Vi kontaktar Dig beträffande betalningsrutiner.
Insättningar göres till Bankgiro 900-6784 med personnummer som meddelande.


Fullständig information på skatteverkets hemsida Skattereduktion för gåvor