Artiklar


Anslagsutdelning vid USÖ


Anslagsutdelning vid Akademiska
 

Januari 2019

Forskarrapporter

Per Frisk, Barnonkologen, Akademiska sjukhuset

Rapport om Insulinresistens och kroppssammansättning efter allogen stamcellstransplantation i barndomen (Barnleukemi)

 

Tomas Jerlström, Urologiska kliniken, Universitetssjukhuset Örebro

Rapport om Kan förekomsten av regulatoriska T celler förutsäga recidiv av cancer i urinblåsan? (Cancer i urinblåsan)

 

Peter Hollander, Klinisk patologi, Akademiska sjukhuset

Rapport om Prediktiva markörer hos Adcetris-behandlade patienter med Hodgkins lymfom (Hodgkins lymfom)

 

Malin Enblad, Kirurgkliniken, Akademiska sjukhuset

Rapport om Peritoneal metastasering vid kolorektalcancer och appendixcancer (Tjock- och ändtarmscancer)

 

Gisela Helenius, Laboratoriemedicinska kliniken, Örebro

Rapport om Kvantifiering av cirkulerande extracellulära vesiklar för prognos och behandlingsrespons hos patient (Lungcancer)

 

 


Tidningen The Lion, maj 2016.

Artikel och Lions Cancerforskningsfond >läs mer

 


Februari 2016

Joakim Crona, 

Doktorand vid Institutionen för kirurgiska vetenskaper, Endokrinkirurgi              

Läkare vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Endokrin tumörbiologi

vid Akademiska sjukhuset i Uppsala

Rapport om  Individualiserad behandling av hormonproducerande cancer

 


Februari 2016

Anna Göthlin Eremo,

Institutionen för hälsovetenskap och medicin, Örebro universitet

Avhandling för medicine doktorsexamen, Biological profiles of endocrine breast cancer

 


 

  •                        
    •                        
    •